Canvi de direcció de correspondència

Si vols rebre les factures en una adreça diferent a la indicada en l'alta de subministrament pot sol · licitar omplint el següent formulari Online, o bé posant-se en contacte amb l'oficina d'Atenció al Client

Formulari per realitzar un canvi de direcció per a la recepció de la factura.

TITULAR DEL CONTRACTE
 

Nº Contracte

Nom i cognoms

NIF/CIF

Direcció suministrament

Còdic postal

Població

NOVES DADES PER EL
ENVIAMENT DE SEVA CORRESPONDENCIA

Direcció correspondència

Còdic postal

Població

Telèfon de contacte

Direcció email

Desitjo rebre totes les meves
factures por correu electrònic


Fdo. (El solicitante)

 

(Adjuntar fotocòpia del DNI amb firma autoritzada)

He llegit i accepto el text de protecció de dades