Domiciliació o canvi de domiciliació bancària

La domiciliació bancària de les factures d'aigua permet que siguin pagats directament pel seu banc o caixa, amb càrrec al seu compte. Per a la seva comoditat si domicilia les seves factures evitarà desplaçaments, havent d'anar a pagar personalment cada factura.

Per poder domiciliar les factures o sol · licitar un canvi de compte bancari ompli i enviï el següent formulari.

Formulari per domiciliar o canviar les dades bancàries

TITULAR DEL CONTRATE
 

Nº de Contrate

Nom i cognoms.

NIF/CIF

Domicili

Nº del comptador

  TITULAR DEL COMPTE DE CARREC

Nom i cognoms

Domicili correspondència

NIF/CIF

Telèfon de contacte

email de contacte

 
ENTITAT BANCARIA
 

Nom del Banc/Caixa

Oficina

Direcció

Localitat

  Nº COMPTE CORRENT
 

Entitat

Oficina

D.C

Nº Compte

 Molt Srs Meus:

Amb Càrrec al meu compte i fins a nou avís, atenguin la present ordre de domiciliació.

És obligat adjuntar còpia del DNI del titular del compte bancari com a firma autoritzada perquè la petició sigui tinguda en compte.

 

He llegit i accepto el text de protecció de dades