Lectura del comptador

En cas d'haver estat impossible realitzar la lectura del seu comptador i per tal de mantenir actualitzades les dades corresponents a la lectura d'aquest, pot facilitar-nos les dades de la seva lectura omplint el següent formulari.

Si no rebre aquesta informació ens veurem obligats a fer una lectura estimada en funció a la seva habitual consum, servint la Normativa vigent.

Lectura del comptador

TITULAR DEL CONTRATE
 

Nº Contrate

Nom i cognoms

NIF/CIF

Telèfon de contacte

Direcció

 


(Adjuntar fotocòpia del DNI com firma autoritzada)

Nº Comptador

Data de la lectura D/M/A

Lectura del comptador

 

He llegit i accepto el text de protecció de dades